Členové

Vedení SK AS
Ing. Jindřich Woytela
Předseda

člen Ekonomické komise

Daniel Skřek
Místopředseda pro vnější vztahy
Osoba zodpovědná za správu sociálních sítí

člen Ekonomické komise

Jakub Gulec
Místopředseda pro vnitřní vztahy
Administrátor webu SK AS FAST VUT

člen Legislativní komise

Daniel Praus
Tajemník

člen Pedagogické komise

Eliška Jarmerová
Referentka pro vnitřní vztahy

členka Disciplinární komise
členka Pedagogické komise děkana
členka Legislativní komise
členka oborové rady Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel

členové
Jana Vtípilová

členka Vědecké komise

Tereza Rochlová
Koordinátorka FASTfestu

členka Personální komise

Ing. Kateřina Knoppová

členka Vědecké komise

Bc. Jiří Sachr
Osoba zodpovědná za nástěnky a SK AS room

člen Personální komise

Žaneta Hrochová

členka Pedagogické komise

Róbert Bartakovič

člen Pedagogické komise

Patrik Matušina

Jan Jílek

člen Pedagogické komise

Karolína Jakubíková

člen Vědecké komise